چشم به ماه

ره نوشته های یک دانشجو

چشم به ماه

ره نوشته های یک دانشجو

چشم به ماه

در غیاب خورشید
باید نگاهت را به "ماه" بسپاری
تا "راه" را گم نکنی ...
راه
"تو" را می خواند
قدم هایت را محکم بردار
با صلابت ،
با قدرت ؛
"حبل المتین" سرمایه ی توست
کوله بر دوش
"ماه" را نشانه بگیر و برو
انتهای این راه، صبح روشن است

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

۰۴ارديبهشت

همه‌مان مسئولیم. اگر فوج فوج از ما را بکشند، آن بعدیها باید بیایند جایش را بگیرند. اسلام است، اسلام را ما باید همه‌مان فدایش بشویم. پیغمبر هم فدای اسلام شد. سیدالشهدا هم فدای اسلام شد. اسلام بزرگترین چیزی است که ودیعۀ خداست در بشر. ما باید عزممان را مصمم کنیم که در این راه شهید بشویم.

چند روز دیگر مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همۀ شما با تمام جدیت در این، همۀ اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هرجا هستند، با کمال جدیت، مردم را دعوت کنند به دخالت. دخالت کنند در مسئله، حاضر بشوند. اگر شماها حاضر نشوید و یک رئیس جمهوری مثل سابق برایتان بتراشند و بازی بدهند همه‌‌مان را، همه‌مان مسئول هستیم.

همه مسئولیم؛ علی‌السواء مسئولیم. همه باید مردم را دعوت کنیم به اینکه در انتخاب رئیس جمهور بی‌تفاوت نباشند؛

و ما اگر یک رئیس جمهور داشته باشیم که ناباب از کار در بیاید، همۀ چیزها از بین می‌رود. حالا هم ما مبتلا هستیم به تفاله‌‌هایش. 

برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را.

حفظ اسلام این است که ما یک رئیس جمهوری که  اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد برای اسلام، بشناسید که این آدم متعهدی است، که مبادا مبتلا بشویم به یک نفر نابابی که ما را بخواهد بکشد، ببرد طرف امریکا،

امروز تبلیغ اسلام برای حفظ خود اسلام. تبلیغ این است که رئیس جمهورتان را خودتان تعیین کنید. اهمیت این همان اهمیتی است که اسلام دارد.

قضیۀ سپردن یک مملکتی است به دست یک کسی که اگر ناباب از کار در آید، صدمه به اسلام می‌زند، جمهوری اسلامی را از بین می‌برد. این یک مسئلۀ حیاتی است برای شما، برای اسلام و مسلمین. این را آسان نگیرید.

در قضیۀ رئیس جمهور، تعیین رئیس جمهور یکی از چیزهایی است که بر همۀ مسلمانهای ایران، بر همۀ مکلّفهای ایران واجب است که در این امر دخالت داشته باشند. اگر دخالت نکنند و یک صدمه‌‌ای به اسلام برسد، هر یک یک ما در محکمۀ عدل الهی مسئول هستیم؛ یک یک ما. کسی بگوید: «به من چه ربطی دارد؟» این است که بگوید: اسلام به من چه ربطی دارد. مگر می‌توانی بگویی: اسلام به من چه ربطی دارد؟! تو مکلفی حفظ کنی. امانت خداست و حفظش امروز به این است که رئیس‌جمهورش یک رئیس‌جمهور صحیح باشد.

شما می‌توانید بگویید من کشاورزم و امام حسین را می‌خواهند بکشند، من چه‌کار دارم؟ شما این حرف را می‌توانید بزنید؟ شما می‌توانی بگویی که من کشاورزم، من کارمندم، من تو ادارات هستم یا جاهای دیگر، قرآن را می‌خواهند از بین ببرند به من چه؟ چطور می‌توانی بگویی؟ مقدمه است این از برای بردن این مسائل.

قدرت‌های بزرگ امروز لمس کرده‌اند که سیلی از اسلام خورده‌اند. آنها از ما بیشتر ملتفت هستند که چه کرده است اسلام با آنها. اینها می‌خواهند این اسلام را کنار بگذارند. چطور کنند؟ حیله‌های مختلف؛ یکی هم اینکه شما را وادار کنند که وارد نشوید. خودشان شیطنت کنند یک کسی را تعیین کنند. آن کس که تعیین شد، بکشد ما را به طرف امریکا، ولو ده سال دیگر.

همه باید توجه به این مسائل داشته باشید. مسائل سیاسی مالِ همه است؛کُلُّکُمْ راعٍ،همه باید مراعات بکنید، همه باید این ملت را توجه کنید که چه می‌کنند و باید راهنمایی کنید همه را و همه باید فعال با صفهای فشرده و فعال وارد باشید در صحنه و به خودتان هیچ یأسی راه ندهید.


  • این متن گزیده ای است از سخنرانی طولانی حضرت امام در تاریخ ۱۳۶۰/۰۴/۱۰  با موضوع تجلیل از شهید بهشتی و شهدای ۷ تیر ـ تبیین وظایف روحانیون، مسئولان و ملت در مقطع کنونی
  • من خیلی از تکرارها رو حذف کردم با این وجود عبارات تکراری زیاد است که نشان از تاکید حضرت امام بر اهمیت انتخابات دارد.
  • در این سخنرانی 86 بار از کلمه ی اسلام، 21 بار تکلیف، 12 بار مسئول استفاده شده است.

اصل سخنرانی را ببینید:

  http://farsi.khamenei.ir/sahifeh-content?id=15380